Valentine’s Day Potato Stamp

Danielle McDermott

Remove excess potato